3 عکس جدید گلشیفته فراهانی در فرانسه
3 عکس جدید گلشیفته فراهانی در فرانسهگلشیفته فراهانی در تازه ترین فعالیت خود با مجله فرانسوی استاندارد همکاری کرده و عکس های جدیدی از وی در این مجله به چاپ رسیده استتهیه و ترجمه: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
اختصاصی سیمرغ